Primeri aplikacija za vežbanje

Šablon za maturski praktičan rad

Primeri

1.Prikazati osnovne funkcije kalkulatora (+,-,*,/). Dodati dugme koje poziva komponentu CalkulatorDialog.

2.Diskusija rešenja kvadratne jednacine na osnovu koeficijenata a,b,c (realni brojevi). Na formu postaviti sliku sa proizvoljnom parabolom.

3.Izračunavanje idealne težine za muškarce na osnovu unete visine (idealna=visina-težina).

4.Izračunavanje rastojanja između dve tačke u ravni zadate koordinatama. Na formu postaviti sliku sa koordinatnim sistemom.

5.Konverzija evra i dolara u dinare na osnovu unetog kursa za evro i dolar.

6.Izračunavanje ukupnog otpora na osnovu R1 i R2 i načina vezivanja (izbor pomoću Radio button-a).

7.Prikazivanje formula za izračunavanje obima i površine geometrijskih figura, npr. trougao, kvadrat, šestougao (primeniti Radio button).

8.Obračun računa za struju na osnovu broja kW, cene i vrste struje (Radio button).

9.Prikazati da li je uneti prirodan broj palindrom, prost ili Armstrongov broj (Radio button).

10.Programirati komponentu Radio button sa nazivom Skupovi brojeva i nakon izbora prikazati primere skupa.

11.Programirati komponentu Radio group Izbor kvadranta i nakon izbora ispisati moguće vrednosti za koordinate x i y.

12.Na osnovu unete stranice a (pripada skupu R) i izbora pravilnog mnogougla (pomoću Radio group) prikazati obim, povrsinu i dijagonalu (ako je ima).

13.Uneti rečenicu i birati prikazivanje: broja simbola, broja cifara, zamene slova ‘h’ sa ‘x’.

14.Sortirati niz slučajnih prirodnih brojeva date dužine u rastućem ili opadajućem poretku (Radio group).

15.Uneti stranicu pravilnog mnogougla, izabrati vrstu mnogougla (Radio button) i prikazati obim i/ili površinu (Check box).

16.Uneti rečenicu i štampati broj znakova interpunkcije (, .  ? ! “ )  i/ili novu  rečenicu u kojoj su razmaci zamenjeni zvezdicama (Check box).

17.Uneti dva broja i iz List box-a birati operaciju i prikazati rezultat.

18.Uneti prorodan broj n i prikazati brojeve od 1 do n i njihove kvadrate i kubove (koristiti List box).

19.Prikazati Fibonačijeve brojeve manje od unetog prirodnog broja  n (List box ili Memo)

20.Uneti prirodne brojeve m,n i birati iz Combo box-a (parni, neparni, deljivi sa 3) i prikazati u List box-u.

21.Uneti prirodne brojeve m,n i prikazati sve brojeve od m do n i njihove kvadrate korene u List box-u.

22.Uneti proizvoljan broj članova niza celih brojeva (pomoću Memo) i prikazati najveći član niza (zbir, proizvod, srednja vrednost, broj parnih, broj pozitivnih…).

23.Uneti broj elemenata niza, zatim napraviti niz slučajnih celih brojeva i štampati srednju vrednost i/ili broj nula.

24.Uneti broj vrsta i kolona kvadratne tabele, a zatim je popuniti slučajnim celim brojevima. Prikazati:

1)Zbir pozitivnih brojeva i najveći broj u tabeli;

2)Srednju vrednost;

3)Proizvod brojeva sa glavne dijagonale;

4)Najmanji broj u tabeli.

(koristiti komponente Button)

28.Izabrati Shape komponentu (koristiti Combo box), boju figure i boju konture i prikazati.

29.Kreirati meni sa stavkama: oblik i boja i prikazati izabranu Shape komponentu i boju (pozivajući Color Dialog).

30.Pokrenuti izbor tri slučajna broja (Button) i ako su sva tri  broja ista prikazati poruku JackPot! i odgovarajuću sliku (Image).

31.Kreirati aplikaciju u kojoj se prikazuju podaci modifikovane tabele events.db iz baze DBDEMOS. Nazive polja prevesti na srpski i dodati novo polje Ukupno koje se dobija množenjem polja VenueNo i Ticket_Price.

32.Kreirati aplikaciju koja prikazuje podatke tabele events.db pomoću vizuelnih komponenti DBLabel, DBEdit, DBText, DBImage.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

Informatička sekcija

Za srednjoškolce koji ne uče samo za peticu

Donji Milanovac

Dobrodošli u...- welcome to... - willkommen bei...Donji MIlanovac

Настава информатике и програмирања

за ученике Прве техничке школе

Математичарење кроз забаву

”Онај ко није погрешио, никад није покушао направити нешто ново.” Алберт Ајнштајн

Nastava van klupe

Podrška u učenju učenicima Prve tehničke škole

<span>%d</span> bloggers like this: